Industriële
onderhoudstechnieken

Contact opnemen?

Wat doen wij met uw gegevens - bekijk onze privacyverklaring

Engineering van onderhoud

Onderhoud kent een aantal verschillende manieren van aanpak, zoals:

  • toestand afhankelijk onderhoud
  • tijd afhankelijk onderhoud, en
  • correctief onderhoud

Het maken van de keuze welk type onderhoud geschikt is voor welke apparatuur, hoe dat in kaart te brengen is en hoe dit onderhoud te managen is, is voor uw technische dienst, naast de dagelijkse werkzaamheden, meer dan eens een brug te ver.

Engineers van D-Tech industrieel onderhoud stellen samen met de opdrachtgever stapsgewijs maatgemaakte plannen op om het onderhoud in uw bedrijf optimaal te maken en gaan hierin zover als u wenst.

Smeerplannen, inspectieplannen, onderhoudsplannen, technische inkoop, beheer van voorraden, beheers- en toepassingsplannen, enz. zijn uitkomsten van deze samenwerking.

Bij het uitvoeren van onderhoud spelen uw productiemedewerkers een belangrijke rol. Inspecties en preventief onderhoud kunnen vaak door deze medewerkers tijdens hun productiewerk worden uigevoerd. Hiertoe moet uw medewerker beschikken over technische basiskennis.

Opleiding en scholing

Technische basiskennis van het eigen produktieapparaat is van groot belang voor uw medewerkers. Herkennen van potentiële problemen en het nemen van de juiste technische maatregelen is voor veel productiemedewerkers geen automatisme.

Communicatie naar technische medewerkers verloopt soms stroef of onduidelijk. Met een technische basiskennis, toegespitst op uw apparatuur, is veel tijd te winnen.

Een productiemedewerker kan dan zelfs vaak delen van het prevenief onderhoud voor zijn rekening nemen. De D-Tech engineer stelt samen met de opdrachtgever een maatgesneden opleidingspakket samen en verzorgt desgewenst de opleiding aan uw medewerkers.

D-tech als totaalleverancier

D-Tech is naast engineering van onderhoud ook gespecialiseerd in de volgende diensten: