Industriële
onderhoudstechnieken

Contact opnemen?

Wat doen wij met uw gegevens - bekijk onze privacyverklaring

Keuren van arbeidsmiddelen

Keuren van machines, apparaten, gereedschappen en installaties

In 1998 werd de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen geïntroduceerd en werd de keuring van arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting. Onder arbeidsmiddelen wordt verstaan: “alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties”. Deze Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen is opgenomen in het Arbobesluit en hierdoor geldig geworden voor elk bedrijf.

D-Tech rapporteert conform artikel 7.4.a lid 6 van het Arbobesluit, waarmee opdrachtgever voldoet aan de hieromtrent geldende wettelijke veiligheidseisen. Na goedkeuring ontvangt u een keuringscertificaat waarmee u voldoet aan deze eisen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte door te bellen naar 06 205 427 03 of ons contactformulier in te vullen.

Bevoegdheid om arbeidsmiddelen te keuren

In het Arbobesluit artikel 7.4.a lid 5 is opgenomen dat keuringen moeten worden uitgevoerd door een deskundig natuurlijk persoon. Medewerkers van D-Tech zijn opgeleid en gecertificeerd, hebben ervaring en actuele kennis van de te keuren arbeidsmiddelen en zijn hierdoor bevoegd deze keuringen uit te voeren.

Keuringsfrequenties

Soort keuringFrequentie
Elektrische veiligheid1x per jaar
Stalen opslagsystemen1x per jaar
Geautomatiseerd opslagsysteem1x per 5 jaar

Werkwijze bij het keuren van arbeidsmiddelen

NEN 3140 elektrische veiligheid

  • Op onze locatie te Utrecht.Opdrachtgever verzamelt alle te keuren handgereedschappen, verlengkabels e.d. en levert deze ter keuring aan.
  • Op uw adres. Opdrachtgever verzamelt alle te keuren handgereedschappen en verlengkabels e.d. D-Tech keurt deze en overige niet verplaatsbare arbeidsmiddelen op een afgesproken datum en tijd.

NEN-EN 15635 stalen opslagsystemen

  • D-Tech keurt uw opslagsystemen en stemt met de verantwoordelijke voor de veiligheid van de opslagsystemen eventuele verbeteringen, reparaties of vervangingen af. Nadat noodzakelijke reparaties of vervangingen zijn uitgevoerd zal D-Tech dit herkeuren en de rapportage afronden.

Zijn er in uw bedrijf palletstellingen, draagarmstellingen, e.d. in gebruik en/of stelt u uw medewerkers elektrische arbeidsmiddelen zoals: handgereedschappen, machines en installaties ter beschikking, dan kan D-Tech u van dienst zijn met periodieke keuring van uw installaties.

Totaalleverancier D-Tech

D-Tech is naast het keuren van arbeidsmiddelen gespecialiseerd in: